Català   Español   

Beneficis de Netvila en Neteges en Vilafranca del Penedes

De quin personal disponem?

El nostre personal col·laborador, està format per un grup humà, i de professionals, especialitzats en la realització de tot tipus de serveis, tan en el sector de la neteja, com en el de control de qualitat, ja en centres mèdics o en factories, o bé en centres educatius o comunitats de veïns, donada la seva formació continuada i habitual, que es impartida per centres especialitzats i de reconegut prestigi.

Netvila garanteix als seus cilents la formació inicial i continuada del personal que s'incorpori a la plantilla provinent d'una subrogació, per tal d'adaptar-lo i habituar-lo a les normes (de qualitat, medi ambientals, prevenció de riscos laborals i control de la salut, etc.) que son de degut complimetn i aplicació a l'empresa. 

Per que escollir-nos?

La nostra filosofia de treball, i estructura directiva, ens permet una capacitat de reacció davant els imprevistos, que altres empreses no poden garantir. Contractar els nostres serveis vol dir:

  • Línia directa amb la direcció de l’empresa (substitucions, baixes, negligències en la prestació servei) seran ateses per qui decideix en primera i última instància.

  • La utilització de productes curosos amb el medi ambient, (complint escrupolosament les normes ISO 9001:2000 de Qualitat i 14001:2004 de Gestió ambiental) i la correcta aplicació i recollida dels residus.

  • Professionalitat en la realització dels serveis per el nostre personal, i la utilització del maquinari adient a cada servei.

  • Agilitat i professionalitat a l’hora de donar solució a qualsevulla imprevist que es pugui donar (evacuació d’aigües pluvials, recollida d’olis per trencament de conductes, etc.).

  • Serveis dissenyats a les necessitats de cada client, i seguiment continuat de la seva realització, per tal de readaptar-los a cada circumstància.

  • Seriositat en el compliment dels nostres compromisos (signatura del corresponent contracte de serveis) amb els nostres clients.

  • Seriositat i estricte compliment de les normatives del sector (riscos laborals, vigilància de la salut, Seguretat Social, Laborals i de Protecció de Dades personals, etc.).
Inici
Serveis
Beneficis
Contacte